دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

گت بلاگز کتاب شیمی الی2 (مشتقهای چندعامل دار زنجیری-تئوریهای الکترونی در شی

دانلود کتاب شیمی الی2 (مشتقهای چندعامل دار زنجیری-تئوریهای الکترونی در شیمی الی) نوشته شده توسط رحیم عابدی از انتشارات د.تهران + مشخصات کامل

شماره ثبت : 1847

تاریخ ثبت : 1385/05/01

شماره ثبت پیشین : 937

عنوان : شیمی الی2 (مشتقهای چندعامل دار زنجیری-تئوریهای الکترونی در شیمی الی)

نویسنده : رحیم عابدی

مترجم : .

موقعیت : 221

تعداد لوح فشرده :

موضوع : شیمی الی مشتقهای چندعامل دار زنجیری-تئوریهای الکترونی

محل انتشار : تهران

ناشر : د.تهران

اولین انتشار : 1344

سال انتشار : 1344

نوبت چاپ : 1

تعداد صفحه : 199

ویرایش :

ماهیت : ک

زبان :

دانلود : شیمی الی2 (مشتقهای چندعامل دار زنجیری-تئوریهای الکترونی در شی

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz