دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

گت بلاگز کتاب شیمی انالیتیک2 (تجزیه حجمی1: قلیاسنجی(الکالیمتری)،اسیدسنجی(اسیدیمتری

دانلود کتاب شیمی انالیتیک2 (تجزیه حجمی1: قلیاسنجی(الکالیمتری)،اسیدسنجی(اسیدیمتری)،تجزیه حجمی اکسیدی و احیائی) نوشته شده توسط حسین زادمرد از انتشارات د.تهران + مشخصات کامل

شماره ثبت : 1827

تاریخ ثبت : 1385/05/01

شماره ثبت پیشین : 88

عنوان : شیمی انالیتیک2 (تجزیه حجمی1: قلیاسنجی(الکالیمتری)،اسیدسنجی(اسیدیمتری)،تجزیه حجمی اکسیدی و احیائی)

نویسنده : حسین زادمرد

مترجم : .

موقعیت : 221

تعداد لوح فشرده :

موضوع : شیمی انالیتیک تجزیه حجمی قلیاسنجی(الگالیمتری)،اسیدسنجی(اسیدیمتری)،تجزیه حجمی اکسیدی و احیائی

محل انتشار : تهران

ناشر : د.تهران

اولین انتشار : 1342

سال انتشار : 1342

نوبت چاپ : 1

تعداد صفحه : خ(764-367)

ویرایش :

ماهیت : ک

زبان :

دانلود : شیمی انالیتیک2 (تجزیه حجمی1: قلیاسنجی(الکالیمتری)،اسیدسنجی(اسیدیمتری

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz