دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

گت بلاگز کتاب موتورهای احتراقی پیستونی دوار “اصول کار موتورهای پیستونی دوار و شرح قطعات مختلف

دانلود کتاب موتورهای احتراقی پیستونی دوار “اصول کار موتورهای پیستونی دوار و شرح قطعات مختلف این موتورها” نوشته شده توسط کریم نیکو از انتشارات د.تهران + مشخصات کامل

شماره ثبت : 2298

تاریخ ثبت : 1385/05/16

شماره ثبت پیشین : 331

عنوان : موتورهای احتراقی پیستونی دوار “اصول کار موتورهای پیستونی دوار و شرح قطعات مختلف این موتورها”

نویسنده : کریم نیکو

مترجم : .

موقعیت : 126

تعداد لوح فشرده :

موضوع : موتورهای احتراقی پیستونی دوار

محل انتشار : تهران

ناشر : د.تهران

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1345

نوبت چاپ : ؟

تعداد صفحه : 103

ویرایش :

ماهیت : ک

زبان :

دانلود : موتورهای احتراقی پیستونی دوار “اصول کار موتورهای پیستونی دوار و شرح قطعات مختلف

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz