دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

نورد(13)1 از ولادیمیر گارشنین+نورد

دانلود کتاب نورد(13)1 نوشته شده توسط ولادیمیر گارشنین از انتشارات ذوب اهن اصفهان + مشخصات کامل شماره ثبت : 5271 تاریخ ثبت : 1391/11/03 شماره ثبت پیشین : عنو..

ادامه مطلب

تاریخ و شرایط کار در ایران از عهد باستان تا کنون+تاریخ ایران

دانلود کتاب تاریخ و شرایط کار در ایران از عهد باستان تا کنون نوشته شده توسط . از انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی + مشخصات کامل شماره ثبت : 382 تاریخ ثبت :..

ادامه مطلب

مجموعه ایین نامه های حفاظت و بهداشت کار (بااخرین اصلاحات1390) از موسسه کار و

دانلود کتاب مجموعه ایین نامه های حفاظت و بهداشت کار (بااخرین اصلاحات1390) نوشته شده توسط موسسه کار و تامین اجتماعی از انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی +..

ادامه مطلب

جوشکاری چدن(53) از عبدالوهاب ادب اوازه+جوشکاری چدن

دانلود کتاب جوشکاری چدن(53) نوشته شده توسط عبدالوهاب ادب اوازه از انتشارات مرکز اموزش متالورژی ذوب اهن اصفهان + مشخصات کامل شماره ثبت : 2718 تاریخ ثبت :..

ادامه مطلب

الکترونیک قدرت از اندره ترژینادلوفسکی+الکترونیک قدرت

دانلود کتاب الکترونیک قدرت نوشته شده توسط اندره ترژینادلوفسکی از انتشارات د.ص.شریف + مشخصات کامل شماره ثبت : 4288 تاریخ ثبت : 1388/01/30 شماره ثبت پیش..

ادامه مطلب

روابط صنعتی در سازمانهای تولیدی از ایرج سلطانی+روابط کار کارگر و کارفرم

دانلود کتاب روابط صنعتی در سازمانهای تولیدی نوشته شده توسط ایرج سلطانی از انتشارات ارکان + مشخصات کامل شماره ثبت : 7037 تاریخ ثبت : 1392/09/16 شماره ..

ادامه مطلب

مجموعه مطالعات علوم و تکنولوژی3:سازمان تکنولوژی کشور راهی بسوی تجدید حیات علوم و

دانلود کتاب مجموعه مطالعات علوم و تکنولوژی3:سازمان تکنولوژی کشور راهی بسوی تجدید حیات علوم و تکنولوژی نوشته شده توسط مهدی سپهر از انتشارات مرکز اطلاعات عل..

ادامه مطلب

industrial instrument servicing handbook از grady c.carroll+ه

دانلود کتاب industrial instrument servicing handbook نوشته شده توسط grady c.carroll از انتشارات مک گراوهیل + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ثبت : ..

ادامه مطلب

metals handbook vol.5 forging and casting از taylor lyman+هندبوک فلزات،فور

دانلود کتاب metals handbook vol.5 forging and casting نوشته شده توسط taylor lyman از انتشارات american society for metals + مشخصات کامل شماره ثبت : تار..

ادامه مطلب

metal process engineering از a.malyshev,g.nikolaev,y.shuvalov+مهندسی فرایند

دانلود کتاب metal process engineering نوشته شده توسط a.malyshev,g.nikolaev,y.shuvalov از انتشارات higher school publishing house + مشخصات کامل شماره ثبت..

ادامه مطلب