دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

مجموعه اشعار رهی معیری از رهی معیری+شعر

دانلود کتاب مجموعه اشعار رهی معیری نوشته شده توسط رهی معیری از انتشارات بهزاد + مشخصات کامل شماره ثبت : 5605 تاریخ ثبت : 1392/01/20 شماره ثبت پیشین : عنوا..

ادامه مطلب

زمین شناسی و منابع معدنی کوههای سلطانیه(شمال باختری ایران) از ی.اشتوکلین م.ح

دانلود کتاب زمین شناسی و منابع معدنی کوههای سلطانیه(شمال باختری ایران) نوشته شده توسط ی.اشتوکلین م.ح.نبوی م.صمیمی از انتشارات سازمان زمین شناسی کشور + ..

ادامه مطلب

قوانین و مقررات ایین دادرسی کیفری1392 از جهانگیر منصور+قوانین

دانلود کتاب قوانین و مقررات ایین دادرسی کیفری1392 نوشته شده توسط جهانگیر منصور از انتشارات دیدار + مشخصات کامل شماره ثبت : 6838 تاریخ ثبت : 1392/05/22 شماره ثبت..

ادامه مطلب

قوانین و مقررات محیط زیست ایران از نادرساعد-پروانه تیلا+قوانین و مقررات محی

دانلود کتاب قوانین و مقررات محیط زیست ایران نوشته شده توسط نادرساعد-پروانه تیلا از انتشارات خرسندی + مشخصات کامل شماره ثبت : 7192 تاریخ ثبت : 1392/1..

ادامه مطلب

prospecting for minerals از y.d.kitaisky

دانلود کتاب prospecting for minerals نوشته شده توسط y.d.kitaisky از انتشارات mir publishers + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ثبت : شماره ثبت پیشی..

ادامه مطلب

builders cost control bonusing and accounts از f.brandwood+حسابداری،صور

دانلود کتاب builders cost control bonusing and accounts نوشته شده توسط f.brandwood از انتشارات gee & co publishers + مشخصات کامل شماره ثبت : 3092..

ادامه مطلب

قانون کار، قانون بیمه بیکاری 1394 از جهانگیر منصور+قوانین و مقررات ایرا

دانلود کتاب قانون کار، قانون بیمه بیکاری 1394 نوشته شده توسط جهانگیر منصور از انتشارات دوران + مشخصات کامل شماره ثبت : 9560 تاریخ ثبت : 1394/04/14 شماره..

ادامه مطلب

mass-transfer operations از robert e.treybal

دانلود کتاب mass-transfer operations نوشته شده توسط robert e.treybal از انتشارات mcgraw-hill book company + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ثبت : 1351/1..

ادامه مطلب

the mosque in early ottoman architecture از aptullah kuran+مسجد د

دانلود کتاب the mosque in early ottoman architecture نوشته شده توسط aptullah kuran از انتشارات the university of chicago press + مشخصات کامل شماره ثبت ..

ادامه مطلب

computer programming از philip bedford robinson+برنامه ریزی کامپیوتری

دانلود کتاب computer programming نوشته شده توسط philip bedford robinson از انتشارات cassell + مشخصات کامل شماره ثبت : 8615 تاریخ ثبت : 1393/09/19 ..

ادامه مطلب