دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

asm handbook17 nondestructive evaluation and quality control از kathleen mills,…

دانلود کتاب asm handbook17 nondestructive evaluation and quality control نوشته شده توسط kathleen mills,… از انتشارات asm international + مشخصات کامل ..

ادامه مطلب

die reduktion der eisenerze wissenschaftliche grundlagen und technische durchf

دانلود کتاب die reduktion der eisenerze wissenschaftliche grundlagen und technische durchfuhrung نوشته شده توسط l.von bogdandy-h.j.engell از انتشارات springer..

ادامه مطلب

امار توصیفی با نرم افزار minitab 15 از احمدرضا جمشیدیان+رایانه

دانلود کتاب امار توصیفی با نرم افزار minitab 15 نوشته شده توسط احمدرضا جمشیدیان از انتشارات ارکان + مشخصات کامل شماره ثبت : 3810 تاریخ ثبت : 1388/01/17 شمار..

ادامه مطلب

راهنمای کاربردی مدیریت پسماند های صنعتی از مجتبی حبیبی نژاد+مدیریت پ

دانلود کتاب راهنمای کاربردی مدیریت پسماند های صنعتی نوشته شده توسط مجتبی حبیبی نژاد از انتشارات اوام + مشخصات کامل شماره ثبت : 6515 تاریخ ثبت : 1392/03..

ادامه مطلب

water supply and sewerage از ernest w.steel

دانلود کتاب water supply and sewerage نوشته شده توسط ernest w.steel از انتشارات mcgraw-hill book company + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ثبت : شماره..

ادامه مطلب

کلید مدلسازی با نرم افزار solid works از مسعود اسماعیلی+رایانه

دانلود کتاب کلید مدلسازی با نرم افزار solid works نوشته شده توسط مسعود اسماعیلی از انتشارات توسعه اموزش و کلید اموزش + مشخصات کامل شماره ثبت : 4737 تاریخ ث..

ادامه مطلب

pictorial knowledge1 +فرهنگ دانش تصویری

دانلود کتاب pictorial knowledge1 نوشته شده توسط . از انتشارات pergamon press + مشخصات کامل شماره ثبت : 5288 تاریخ ثبت : 1391/12/07 شماره ثبت پیشین : 3..

ادامه مطلب

انگیزه بخشی به کارمندان(راهنمای جیبی مدیران10)-از سری کتابها

دانلود کتاب انگیزه بخشی به کارمندان(راهنمای جیبی مدیران10)-از سری کتابهای HRD PRESS نوشته شده توسط شاون دویلshawn doyle از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی..

ادامه مطلب

hutte ivb des ingenieurs taschenbuch elektrotechnik,teilb از herausgegeben vom

دانلود کتاب hutte ivb des ingenieurs taschenbuch elektrotechnik,teilb نوشته شده توسط herausgegeben vom akademischen verien hutte از انتشارات wilhelm ..

ادامه مطلب

اشنائی با نظریه سوئیچینگ و طراحی مدارهای منطقی از فردریک هیل/جرا

دانلود کتاب اشنائی با نظریه سوئیچینگ و طراحی مدارهای منطقی نوشته شده توسط فردریک هیل/جرالد پیترسون از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی + مشخصات کامل شماره ثبت : 3910 تار..

ادامه مطلب