دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

ترمودینامیک اماری از الهه گوهرشادی-مجید موسوی+ترمودینامیک اماری

دانلود کتاب ترمودینامیک اماری نوشته شده توسط الهه گوهرشادی-مجید موسوی از انتشارات د.فردوسی + مشخصات کامل شماره ثبت : 4427 تاریخ ثبت : 1388/01/31 شما..

ادامه مطلب

مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم معدنکاری ایران 2 (مقالات انگلیسی) (30ا

دانلود کتاب مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم معدنکاری ایران 2 (مقالات انگلیسی) (30اردیبهشت تا4خرداد1370 دانشگاه صنعتی اصفهان) نوشته شده توسط . از انتشارات کم..

ادامه مطلب

لوح فشرده مکدونالد در مسکو(25دقیقه) از سازمان مدیریت صنعتی – بسته های آموزشی مدی

دانلود کتاب لوح فشرده مکدونالد در مسکو(25دقیقه) نوشته شده توسط سازمان مدیریت صنعتی – بسته های آموزشی مدیریت چند رسانه ای از انتشارات + مشخصا..

ادامه مطلب

کانی شناسی : تحقیق درباره بعضی از کانیهای جزیره هرمز”اپاتیت-اولیژیست-پیروکسن”

دانلود کتاب کانی شناسی : تحقیق درباره بعضی از کانیهای جزیره هرمز”اپاتیت-اولیژیست-پیروکسن” نوشته شده توسط عبدالکریم قریب از انتشارات دانشگاه تهران + مشخصات کامل ..

ادامه مطلب

کلید ویژوال بیسیک visual basic از علی حیدری+رایانه

دانلود کتاب کلید ویژوال بیسیک visual basic نوشته شده توسط علی حیدری از انتشارات توسعه اموزش و کلید اموزش + مشخصات کامل شماره ثبت : 4732 تاریخ ثبت : 1388/02..

ادامه مطلب

پرسشها و پاسخهای جوشکاری برق و گاز و برشکاری 400پرسش از عبدا

دانلود کتاب پرسشها و پاسخهای جوشکاری برق و گاز و برشکاری 400پرسش نوشته شده توسط عبدالوهاب ادب اوازه از انتشارات ؟ + مشخصات کامل شماره ثبت : 2756 تاریخ ثبت : 1..

ادامه مطلب

لوح فشرده انگیزش(15دقیقه) از سازمان مدیریت صنعتی – بسته های آ

دانلود کتاب لوح فشرده انگیزش(15دقیقه) نوشته شده توسط سازمان مدیریت صنعتی – بسته های آموزشی مدیریت چند رسانه ای از انتشارات + مشخصات کامل شماره ثب..

ادامه مطلب

ابزارهای مدرن اندازه گیری دقیق از فتح اله معطوفی+اندازه گیری

دانلود کتاب ابزارهای مدرن اندازه گیری دقیق نوشته شده توسط فتح اله معطوفی از انتشارات فدک ایساتیس + مشخصات کامل شماره ثبت : 4580 تاریخ ثبت : 1388/02/07 ش..

ادامه مطلب

electronics engineer’s handbook از donald g.fink & donald christianse

دانلود کتاب electronics engineer’s handbook نوشته شده توسط donald g.fink & donald christiansen از انتشارات مک گراوهیل + مشخصات کامل شمار..

ادامه مطلب

سرزمین جاوید 2 از ماریژان موله/هرتزفلد/گیرشمن+تاریخ ایران

دانلود کتاب سرزمین جاوید 2 نوشته شده توسط ماریژان موله/هرتزفلد/گیرشمن از انتشارات زرین + مشخصات کامل شماره ثبت : 5842 تاریخ ثبت : 1392/01/26 شماره..

ادامه مطلب