دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

تجهیزات حفاظت فردی از ایرج محمدفام+ایمنی تجهیزات حفاظت فردی

دانلود کتاب تجهیزات حفاظت فردی نوشته شده توسط ایرج محمدفام از انتشارات فن اوران + مشخصات کامل شماره ثبت : 4380 تاریخ ثبت : 1388/01/31 شماره ثبت پی..

ادامه مطلب

مدیریت در تعاونیها”ترجمه از نشریه دفتر بین المللی کار” نشریه شماره 12+م

دانلود کتاب مدیریت در تعاونیها”ترجمه از نشریه دفتر بین المللی کار” نشریه شماره 12 نوشته شده توسط . از انتشارات سازمان مرکزی تعاون کشور + مشخ..

ادامه مطلب

materials for engineers and technicians از raymond a.higgins

دانلود کتاب materials for engineers and technicians نوشته شده توسط raymond a.higgins از انتشارات taylor&francis group + مشخصات کامل شماره ثبت ..

ادامه مطلب

روشهای تولید(1-کنترل عددی 2-فولادها و الیاژهای ان 3- عملیات اهنگری) از اب

دانلود کتاب روشهای تولید(1-کنترل عددی 2-فولادها و الیاژهای ان 3- عملیات اهنگری) نوشته شده توسط ابراهیم صادقی از انتشارات د.علم و صنعت + مشخصات کامل ..

ادامه مطلب

polymer science از v.r.gowariker,n.v.viswanathan and jayadev sre

دانلود کتاب polymer science نوشته شده توسط v.r.gowariker,n.v.viswanathan and jayadev sreedhar از انتشارات wiley eastern limited + مشخصات کامل شماره ث..

ادامه مطلب

اصول مدارهای الکتریکی از محمدهاشم نحریر+مدارهای الکترونیکی

دانلود کتاب اصول مدارهای الکتریکی نوشته شده توسط محمدهاشم نحریر از انتشارات د.شیراز + مشخصات کامل شماره ثبت : 4320 تاریخ ثبت : 1388/01/30 شماره ثبت پیشی..

ادامه مطلب

لوح فشرده گام5:پروژه2000(21دقیقه) از سازمان مدیریت صنعتی – بسته های آموزش

دانلود کتاب لوح فشرده گام5:پروژه2000(21دقیقه) نوشته شده توسط سازمان مدیریت صنعتی – بسته های آموزشی مدیریت چند رسانه ای از انتشارات + مشخصات ..

ادامه مطلب

معمار سرنوشت خود باشید:9 اصل معنوی برای دستیابی به خواسته ها و ارزوها از وی

دانلود کتاب معمار سرنوشت خود باشید:9 اصل معنوی برای دستیابی به خواسته ها و ارزوها نوشته شده توسط وین دایر از انتشارات هامون + مشخصات کامل شماره ثبت : 8887..

ادامه مطلب

welding steels without hydrogen cracking از n bailey ,f.r.coe,t.g.

دانلود کتاب welding steels without hydrogen cracking نوشته شده توسط n bailey ,f.r.coe,t.g.googh,p.h.m.hart,n.jenkins and r.j.pargete از انتشارات abington..

ادامه مطلب

تفسیر نمونه22(فتح ،حجرات،ق ،زاریات،طور و نجم) از ناصر مکارم شیرازی+تفسیر نمونه

دانلود کتاب تفسیر نمونه22(فتح ،حجرات،ق ،زاریات،طور و نجم) نوشته شده توسط ناصر مکارم شیرازی از انتشارات دارالکتب اسلامی + مشخصات کامل شماره ثبت : 597..

ادامه مطلب