دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

welding steels without hydrogen cracking از n bailey ,f.r.coe,t.g.googh,p

دانلود کتاب welding steels without hydrogen cracking نوشته شده توسط n bailey ,f.r.coe,t.g.googh,p.h.m.hart,n.jenkins and r.j.pargete از انتشارات + مشخصا..

ادامه مطلب

shape casting:4th international symposium 2011 in honor of p

دانلود کتاب shape casting:4th international symposium 2011 in honor of prof.john t.berry نوشته شده توسط murat tiryakioglu and john campbell and paul n.c..

ادامه مطلب

steel designers’ manual +دستنامه طراحان فولاد

دانلود کتاب steel designers’ manual نوشته شده توسط . از انتشارات crosby lockwood and son ltd + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ثبت : شماره ثبت پیشی..

ادامه مطلب

machinists library toolmakers handy book از perry o.black

دانلود کتاب machinists library toolmakers handy book نوشته شده توسط perry o.black از انتشارات howard w.sams & co.inc + مشخصات کامل شماره ثبت : تار..

ادامه مطلب

رسم فنی از س.بوگولیوبف- الف.وینف+رسم فنی

دانلود کتاب رسم فنی نوشته شده توسط س.بوگولیوبف- الف.وینف از انتشارات خوارزمی + مشخصات کامل شماره ثبت : 2121 تاریخ ثبت : 1385/05/10 شماره ثبت پیشین : 762..

ادامه مطلب

russian-english scientific and technical dictionary از george yankovsky+واژه

دانلود کتاب russian-english scientific and technical dictionary نوشته شده توسط george yankovsky از انتشارات میر + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ثب..

ادامه مطلب

truck cranes از a.astakhov

دانلود کتاب truck cranes نوشته شده توسط a.astakhov از انتشارات mir publishers + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ثبت : شماره ثبت پیشین : 2921 عنوان : tr..

ادامه مطلب

اوستا کهن ترین سرودهای ایرانیان 2 از جلیل دوستخواه+سرود

دانلود کتاب اوستا کهن ترین سرودهای ایرانیان 2 نوشته شده توسط جلیل دوستخواه از انتشارات مروارید + مشخصات کامل شماره ثبت : 5769 تاریخ ثبت : 1392/01/24 شماره ..

ادامه مطلب

طراحی اجزاء از مهدی اخلاقی+طراحی اجزاء

دانلود کتاب طراحی اجزاء نوشته شده توسط مهدی اخلاقی از انتشارات د.ص.امیرکبیر + مشخصات کامل شماره ثبت : 7039 تاریخ ثبت : 1392/09/16 شماره ثبت پیشین : عن..

ادامه مطلب

فرهنگ پلی تکنیک روسی به فارسی از ژ.م.میرزابگیان+فرهنگ پلی تکنیک روسی فارسی

دانلود کتاب فرهنگ پلی تکنیک روسی به فارسی نوشته شده توسط ژ.م.میرزابگیان از انتشارات اداره نشریات ساوتسکایا انتسیکلوپدیا + مشخصات کامل شماره ثبت : 759..

ادامه مطلب