دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

مدیریت اسناد و فن بایگانی از جعفر بوشهری+مدیریت اسناد و فن بایگانی

دانلود کتاب مدیریت اسناد و فن بایگانی نوشته شده توسط جعفر بوشهری از انتشارات د.تهران + مشخصات کامل شماره ثبت : 629 تاریخ ثبت : 1385/04/07 شماره ثبت پیشی..

ادامه مطلب

تفسیر نمونه15(فرقان،شعراء و نمل) از ناصر مکارم شیرازی+تفسیر نمونه،

دانلود کتاب تفسیر نمونه15(فرقان،شعراء و نمل) نوشته شده توسط ناصر مکارم شیرازی از انتشارات دارالکتب اسلامی + مشخصات کامل شماره ثبت : 5969 تاریخ ثبت : 1392/01/31..

ادامه مطلب

science of materials for joiners and carpenters از v.kuksov-yu.ku

دانلود کتاب science of materials for joiners and carpenters نوشته شده توسط v.kuksov-yu.kuksov از انتشارات higher school publishing house + مشخصات کامل..

ادامه مطلب

قطعات ریختگی چدنی (جوشکاری ، ماشینکاری ، پوششکاری) از البرت ج.کومنیک-پ

دانلود کتاب قطعات ریختگی چدنی (جوشکاری ، ماشینکاری ، پوششکاری) نوشته شده توسط البرت ج.کومنیک-پتر ج.ساوی-جان ف.والاس از انتشارات مرکز انتشارات صنعت فول..

ادامه مطلب

تئوری و عملی متالورژی از دل ک. الن+متالورژی

دانلود کتاب تئوری و عملی متالورژی نوشته شده توسط دل ک. الن از انتشارات باستان + مشخصات کامل شماره ثبت : 2422 تاریخ ثبت : 1385/05/21 شماره ثبت پیشین : 236..

ادامه مطلب

commerce1students book از martyn hobbs and julia starr keddle

دانلود کتاب commerce1students book نوشته شده توسط martyn hobbs and julia starr keddle از انتشارات oxford university press + مشخصات کامل شماره ثبت ..

ادامه مطلب

1970 annual book of astm standards part30 general test methods+کتاب سال است

دانلود کتاب 1970 annual book of astm standards part30 general test methods نوشته شده توسط . از انتشارات american society for testing and materials + مشخ..

ادامه مطلب

زمین شناسی ساختمانی تکتونیک از اسد ایران پناه+زمین شناسی ساختمانی تکتونیک

دانلود کتاب زمین شناسی ساختمانی تکتونیک نوشته شده توسط اسد ایران پناه از انتشارات د.تهران + مشخصات کامل شماره ثبت : 2009 تاریخ ثبت : 1385/05/07 شما..

ادامه مطلب

خطاناپذیرسازی فرآیندها(پوکایوکه) از جعفر رزمی-سعید کرباسیان+کنترل ف

دانلود کتاب خطاناپذیرسازی فرآیندها(پوکایوکه) نوشته شده توسط جعفر رزمی-سعید کرباسیان از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 9635 تاریخ..

ادامه مطلب

شناخت ، نگهداری و تعمیر تجهیزات مکانیکی از احمد لطفی+نت مکانیکی

دانلود کتاب شناخت ، نگهداری و تعمیر تجهیزات مکانیکی نوشته شده توسط احمد لطفی از انتشارات غزل + مشخصات کامل شماره ثبت : 4749 تاریخ ثبت : 1388/02/28 شماره ثبت پی..

ادامه مطلب