دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

chemical engineer’s handbook از john h. Perry,cecil h.chilton,sidney

دانلود کتاب chemical engineer’s handbook نوشته شده توسط john h. Perry,cecil h.chilton,sidney d.kirkpatrick از انتشارات مک گراوهیل + مشخصات کامل شمار..

ادامه مطلب

ابزارهای بهینه کاوی برای سرامدی efqm از علیرضا رضایتمند ساسان قاسمی

دانلود کتاب ابزارهای بهینه کاوی برای سرامدی efqm نوشته شده توسط علیرضا رضایتمند ساسان قاسمی از انتشارات دانش پژوهان برین + مشخصات کامل شماره ثبت : 4062..

ادامه مطلب

انتقال گرمای همرفت از ادریان بیژن+انتقال حرارت همرفت

دانلود کتاب انتقال گرمای همرفت نوشته شده توسط ادریان بیژن از انتشارات د.فردوسی + مشخصات کامل شماره ثبت : 4225 تاریخ ثبت : 1388/01/29 شماره ثبت پیشین : عنوان..

ادامه مطلب

تجارت قرن بیست و یکم از رابرت ت. کیوساکی+تجارت

دانلود کتاب تجارت قرن بیست و یکم نوشته شده توسط رابرت ت. کیوساکی از انتشارات ذهن اویز + مشخصات کامل شماره ثبت : 5539 تاریخ ثبت : 1392/01/10 شماره ثبت پی..

ادامه مطلب

میکروکنترلر 8051 از فیض اله خاکپور، احمد اقاجانی+کنترل میکروکنترلر 8051

دانلود کتاب میکروکنترلر 8051 نوشته شده توسط فیض اله خاکپور، احمد اقاجانی از انتشارات مصباح + مشخصات کامل شماره ثبت : 52 تاریخ ثبت : 1385/03/22 شماره ..

ادامه مطلب

oxford handbook of commercial correspondence with workbook از a.a

دانلود کتاب oxford handbook of commercial correspondence with workbook نوشته شده توسط a.ashley از انتشارات oxford university press + مشخصات کامل شماره ثبت ..

ادامه مطلب

english900( book three) از english language services , inc+اموزش زبان انگل

دانلود کتاب english900( book three) نوشته شده توسط english language services , inc از انتشارات collier macmillan + مشخصات کامل شماره ثبت : 922 تاریخ ثبت : 138..

ادامه مطلب

استاندارد و ایین نامه سیم کشی ساختمانهای مسکونی،تجاری،صنعتی

دانلود کتاب استاندارد و ایین نامه سیم کشی ساختمانهای مسکونی،تجاری،صنعتی نوشته شده توسط مرکز تحقیقات نیرو از انتشارات توانیر + مشخصات کامل شماره ثبت ..

ادامه مطلب

deutscher ingenieurschulfuhrer

دانلود کتاب deutscher ingenieurschulfuhrer نوشته شده توسط . از انتشارات vde-verlag gmbh + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ثبت : شماره ثبت پیشین : 4 عنوان ..

ادامه مطلب

guide to quality control از kaoru ishikawa+quality control

دانلود کتاب guide to quality control نوشته شده توسط kaoru ishikawa از انتشارات asian productivity organization + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ثبت : شماره..

ادامه مطلب