دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

برنامه نویسی فرترن بضمیمه 145 مسئله جدید و برنامه های انها از

دانلود کتاب برنامه نویسی فرترن بضمیمه 145 مسئله جدید و برنامه های انها نوشته شده توسط جبه دار مارالانی / نیکخواه بهرامی دزفولیان علی اکبریان از انتشارا..

ادامه مطلب

غزلیات شمس تبریز2(مقدمه،گزینش و تفسیرمحمدرضاشفیعی کدکنی) از مولانا+نث

دانلود کتاب غزلیات شمس تبریز2(مقدمه،گزینش و تفسیرمحمدرضاشفیعی کدکنی) نوشته شده توسط مولانا از انتشارات سخن + مشخصات کامل شماره ثبت : 5609 تاریخ ثبت : ..

ادامه مطلب

المیزان فی تفسیر القران33 “ترجمه تفسیر المیزان” از محمد حسین الط

دانلود کتاب المیزان فی تفسیر القران33 “ترجمه تفسیر المیزان” نوشته شده توسط محمد حسین الطباطبایی از انتشارات کانون انتشارات محمدی + مشخصات کام..

ادامه مطلب

روبوتیک، مکاترونیک و هوش مصنوعی “بلوک های مداری عملی برای طراحان”

دانلود کتاب روبوتیک، مکاترونیک و هوش مصنوعی “بلوک های مداری عملی برای طراحان” نوشته شده توسط نیوتن سی.براگا از انتشارات عبادی + مشخصات کام..

ادامه مطلب

hard times (dominoes three) از charles dickens+داستان به زبان انگلیسی

دانلود کتاب hard times (dominoes three) نوشته شده توسط charles dickens از انتشارات اکسفورد + مشخصات کامل شماره ثبت : 4967 تاریخ ثبت : 1388/03/18 شماره ث..

ادامه مطلب

digital and analog communication systems از k.sam shanmugam+سیستمهای مخابر

دانلود کتاب digital and analog communication systems نوشته شده توسط k.sam shanmugam از انتشارات john wiley&sons + مشخصات کامل شماره ثبت : تار..

ادامه مطلب

راهنمای انتشارات سازمانهای دولتی ایران (فهرست سالانه 1363) از صادق

دانلود کتاب راهنمای انتشارات سازمانهای دولتی ایران (فهرست سالانه 1363) نوشته شده توسط صادق پورحسن طنابچی از انتشارات مرکز اسناد و مدارک علمی ایران + م..

ادامه مطلب

metal welding and cutting از d.glizmanenko+جوشکاری و برشکاری فلز

دانلود کتاب metal welding and cutting نوشته شده توسط d.glizmanenko از انتشارات higher school publishing house + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ثبت : شماره..

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی از علی فرازمند+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی نوشته شده توسط علی فرازمند از انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر + مشخصات کامل شماره ثبت : 8468 ..

ادامه مطلب

جابجایی در قدرت : دانایی و ثروت و خشونت در قرن بیست و یکم از الوین تافلر+جابجا

دانلود کتاب جابجایی در قدرت : دانایی و ثروت و خشونت در قرن بیست و یکم نوشته شده توسط الوین تافلر از انتشارات نو + مشخصات کامل شماره ثبت : 6798 تار..

ادامه مطلب