دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

new headway plus(pre-intermediate students book) از liz and john soars

دانلود کتاب new headway plus(pre-intermediate students book) نوشته شده توسط liz and john soars از انتشارات oxford university press + مشخصات کامل شماره ثبت ..

ادامه مطلب

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل انها 1367-1374 از پرویز

دانلود کتاب مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل انها 1367-1374 نوشته شده توسط پرویز جبه دار مارالانی فرخ ارزم حمیدرضا جمالی علی خاکی ص..

ادامه مطلب

کوروش کبیر(رهبران جهان باستان) از ساموئل ویلارد کرامپتون+کوروش کبیر(رهبران ج

دانلود کتاب کوروش کبیر(رهبران جهان باستان) نوشته شده توسط ساموئل ویلارد کرامپتون از انتشارات ققنوس + مشخصات کامل شماره ثبت : 6649 تاریخ ثبت : 1392/05/..

ادامه مطلب

ارزشیابی آموزشی(از تئوری تا عمل) از اباصلت خراسانی-حامد حسینی

دانلود کتاب ارزشیابی آموزشی(از تئوری تا عمل) نوشته شده توسط اباصلت خراسانی-حامد حسینی ضرابی از انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران + مشخصات کامل شم..

ادامه مطلب

encyclopedia of chemical technology9 (enamels,porcelain or vitreous

دانلود کتاب encyclopedia of chemical technology9 (enamels,porcelain or vitreous to ferrites) نوشته شده توسط kirk othmer,herma f.mark … از انتشارات john w..

ادامه مطلب

basic reference

دانلود کتاب basic reference نوشته شده توسط از انتشارات ایران سیستم + مشخصات کامل شماره ثبت : 8578 تاریخ ثبت : 1393/09/16 شماره ثبت پیشین : عنوان : ba..

ادامه مطلب

انتقال قدرت اتوماتیک از مایکل ت.کالینز+خودرو انتقال قدرت جعبه

دانلود کتاب انتقال قدرت اتوماتیک نوشته شده توسط مایکل ت.کالینز از انتشارات ناقوس + مشخصات کامل شماره ثبت : 2293 تاریخ ثبت : 1385/05/16 شماره ثبت پ..

ادامه مطلب

حفاظت و ایمنی صنعتی (با مقدمه ای بر ارگونومی و مدیریت سبز) از علی ر

دانلود کتاب حفاظت و ایمنی صنعتی (با مقدمه ای بر ارگونومی و مدیریت سبز) نوشته شده توسط علی رجب زاده-علیرضا پویا از انتشارات موسسه تحقیقات و اموزش مدیری..

ادامه مطلب

modern business : accounting principles (a programed test) از william c.li

دانلود کتاب modern business : accounting principles (a programed test) نوشته شده توسط william c.lins,elmer v.grillo از انتشارات alexander hamilton institute +..

ادامه مطلب

لوح فشرده قانون کار از احمدی

دانلود کتاب لوح فشرده قانون کار نوشته شده توسط احمدی از انتشارات + مشخصات کامل شماره ثبت : 8932 تاریخ ثبت : 1393/12/18 شماره ثبت پیشین : عنوان : لوح فش..

ادامه مطلب