دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

از خوب به عالی:چرا برخی از شرکت ها جهش می کنند و برخی دیگر خیر از جیم

دانلود کتاب از خوب به عالی:چرا برخی از شرکت ها جهش می کنند و برخی دیگر خیر نوشته شده توسط جیم کالینز از انتشارات آوین + مشخصات کامل شماره ثبت : 93..

ادامه مطلب