دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه از ساموئل پاول+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه نوشته شده توسط ساموئل پاول از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 484 تاریخ ثبت : 1385/03/..

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک از علیرضا امیرکبیری+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک نوشته شده توسط علیرضا امیرکبیری از انتشارات نگاه دانش + مشخصات کامل شماره ثبت : 3591 تاریخ ثبت : 1387/03/04 شماره ثبت پیشی..

ادامه مطلب

برنامه مدیریت استراتژیک از سازمان مدیریت صنعتی+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب برنامه مدیریت استراتژیک نوشته شده توسط سازمان مدیریت صنعتی از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 482 تاریخ ثبت : 1385/..

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک1″مجموعه پنجم” از جمعی از اساتید مدیریت+مدیریت است

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک1″مجموعه پنجم” نوشته شده توسط جمعی از اساتید مدیریت از انتشارات مرکز اموزش مدیریت دولتی + مشخصات کامل شماره ثبت : ..

ادامه مطلب

مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل از john hayes+مدیریت استرات

دانلود کتاب مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل نوشته شده توسط john hayes از انتشارات مهربان نشر + مشخصات کامل شماره ثبت : 4519 تاریخ ثبت : 1388/..

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی از علی فرازمند+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی نوشته شده توسط علی فرازمند از انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر + مشخصات کامل شماره ثبت : 8468 ..

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک از فرد ار . دیوید+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک نوشته شده توسط فرد ار . دیوید از انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی + مشخصات کامل شماره ثبت : 478 تاریخ ثبت : 1385/03/31 شماره ث..

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه از ساموئل پاول+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه نوشته شده توسط ساموئل پاول از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 483 تاریخ ثبت : 1385/03/..

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک از علیرضا امیرکبیری+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک نوشته شده توسط علیرضا امیرکبیری از انتشارات نگاه دانش + مشخصات کامل شماره ثبت : 480 تاریخ ثبت : 1385/03/31 شماره ثبت پیشین..

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک از فرد ار . دیوید+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک نوشته شده توسط فرد ار . دیوید از انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی + مشخصات کامل شماره ثبت : 3590 تاریخ ثبت : 1387/03/04 شماره ..

ادامه مطلب