دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

مدیریت منابع انسانی در بنگاه های اقتصادی (از الف تا ی) از udo stopp+مدیریت صن

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی در بنگاه های اقتصادی (از الف تا ی) نوشته شده توسط udo stopp از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت..

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه از ساموئل پاول+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه نوشته شده توسط ساموئل پاول از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 484 تاریخ ثبت : 1385/03/..

ادامه مطلب

قدرت،نفوذ و ترغیب از گروه نویسندگان+قدرت علوم اجتماعی تاثیر روانشناسی اقناع

دانلود کتاب قدرت،نفوذ و ترغیب نوشته شده توسط گروه نویسندگان از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 8173 تاریخ ثبت : 1393/05/25 شماره ثبت ..

ادامه مطلب

حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران از پرویز بختیاری+حسابداری

دانلود کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران نوشته شده توسط پرویز بختیاری از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 630 تاریخ ثبت : 1385/04/..

ادامه مطلب

مربیگری در محیط کار(راهنمای جیبی مدیران1)-از سری کتابهای HRD PRESS از دانیل ا.ف

دانلود کتاب مربیگری در محیط کار(راهنمای جیبی مدیران1)-از سری کتابهای HRD PRESS نوشته شده توسط دانیل ا.فلدمنdaniel a.feldman از انتشارات سازمان مدیریت..

ادامه مطلب

مربیگری در محیط کار(راهنمای جیبی مدیران1)-از سری کتابهای HRD PRESS از دانی

دانلود کتاب مربیگری در محیط کار(راهنمای جیبی مدیران1)-از سری کتابهای HRD PRESS نوشته شده توسط دانیل ا.فلدمنdaniel a.feldman از انتشارات سازمان مدیریت..

ادامه مطلب

روش شناسی کاربردی تحقیق در علوم انسانی از ارل بابی+علوم اجتماعی-علوم انسان

دانلود کتاب روش شناسی کاربردی تحقیق در علوم انسانی نوشته شده توسط ارل بابی از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 9641 تاریخ ثبت : 1394/..

ادامه مطلب

راهنمای گام به گام پیاده سازی تفکرناب در محیط های اداری و خدما

دانلود کتاب راهنمای گام به گام پیاده سازی تفکرناب در محیط های اداری و خدماتی نوشته شده توسط دروو لوچر از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل..

ادامه مطلب

استخدام بهترینها راهنمای مدیران برای انجام مصاحبه های استخدامی

دانلود کتاب استخدام بهترینها راهنمای مدیران برای انجام مصاحبه های استخدامی اثربخش و انتخاب بهترین نیروها نوشته شده توسط مارتین یایت از انتشارات سازما..

ادامه مطلب

انگیزه بخشی به کارمندان(راهنمای جیبی مدیران10)-از سری کتابهای HRD PRESS از شاون

دانلود کتاب انگیزه بخشی به کارمندان(راهنمای جیبی مدیران10)-از سری کتابهای HRD PRESS نوشته شده توسط شاون دویلshawn doyle از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی..

ادامه مطلب