دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

مهارتهای رهبری(راهنمای جیبی مدیران2)-از سری کتابهای HRD PRES

دانلود کتاب مهارتهای رهبری(راهنمای جیبی مدیران2)-از سری کتابهای HRD PRESS نوشته شده توسط پیتر ب.استارکpeter b.stark/جین س.فلاهرتیjane s.flaherty از انت..

ادامه مطلب

سیستمهای سازمانی ( مفاهیم و اصول جدید سازمان) از سعید رهنما+سازمانهای ادا

دانلود کتاب سیستمهای سازمانی ( مفاهیم و اصول جدید سازمان) نوشته شده توسط سعید رهنما از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 487 تا..

ادامه مطلب

انگیزه بخشی به کارمندان(راهنمای جیبی مدیران10)-از سری کتابهای HRD PRESS

دانلود کتاب انگیزه بخشی به کارمندان(راهنمای جیبی مدیران10)-از سری کتابهای HRD PRESS نوشته شده توسط شاون دویلshawn doyle از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی..

ادامه مطلب

جمع سپاری،پیشران کسب و کار نوین از مهدی کشتکار-میرسامان پیشوایی-امیرسالار محمدی+

دانلود کتاب جمع سپاری،پیشران کسب و کار نوین نوشته شده توسط مهدی کشتکار-میرسامان پیشوایی-امیرسالار محمدی از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 9648 تاریخ ثبت ..

ادامه مطلب

مدیریت منابع انسانی بین المللی (جهانی سازی،تنوع میان فرهنگی و شرکت ه

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی بین المللی (جهانی سازی،تنوع میان فرهنگی و شرکت های چند ملیتی) نوشته شده توسط پیوند سپهری-کوروش یزدانی رشوانلویی از ان..

ادامه مطلب

هیئت مدیره ، بخشی از کتاب اصول مدیریت از کونتز – اودانل+مدیریت

دانلود کتاب هیئت مدیره ، بخشی از کتاب اصول مدیریت نوشته شده توسط کونتز – اودانل از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 53..

ادامه مطلب

انگیزه بخشی به کارمندان(راهنمای جیبی مدیران10)-از سری کتابهای HRD

دانلود کتاب انگیزه بخشی به کارمندان(راهنمای جیبی مدیران10)-از سری کتابهای HRD PRESS نوشته شده توسط شاون دویلshawn doyle از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی..

ادامه مطلب

مهارتهای رهبری(راهنمای جیبی مدیران2)-از سری کتابهای HRD PRESS

دانلود کتاب مهارتهای رهبری(راهنمای جیبی مدیران2)-از سری کتابهای HRD PRESS نوشته شده توسط پیتر ب.استارکpeter b.stark/جین س.فلاهرتیjane s.flaherty از انت..

ادامه مطلب

مدیریت منابع انسانی در بنگاه های اقتصادی (از الف تا ی) از udo stopp+مدیریت صن

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی در بنگاه های اقتصادی (از الف تا ی) نوشته شده توسط udo stopp از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت..

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه از ساموئل پاول+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک در برنامه های توسعه نوشته شده توسط ساموئل پاول از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی + مشخصات کامل شماره ثبت : 484 تاریخ ثبت : 1385/03/..

ادامه مطلب