دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

کار تیمی و گروهی:راهکارهای اجرایی برای توسعه یافتگی تیم ها در سازمان از محمدع

دانلود کتاب کار تیمی و گروهی:راهکارهای اجرایی برای توسعه یافتگی تیم ها در سازمان نوشته شده توسط محمدعلی حقیقی-فرح انگیز عبدالله زاده-فریبا دهقان از انتشارات..

ادامه مطلب

بلوغ فرایندهای کسب و کار از حسین صفری-محسن مرادی مقدم+فرایندهای کسب و

دانلود کتاب بلوغ فرایندهای کسب و کار نوشته شده توسط حسین صفری-محسن مرادی مقدم از انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر + مشخصات کامل شماره ثبت : 8489 تاریخ ثبت : 1393/..

ادامه مطلب

استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت:ISO 9001+استاندارد بین المللی مدیریت کیف

دانلود کتاب استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت:ISO 9001 نوشته شده توسط . از انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر + مشخصات کامل شماره ثبت : 8466 تاریخ ثبت : 1393/..

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی از علی فرازمند+مدیریت استراتژیک

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی نوشته شده توسط علی فرازمند از انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر + مشخصات کامل شماره ثبت : 8468 ..

ادامه مطلب

زبان تخصصی مدیریت1:مقدماتی از امید مهدیه-مهرداد پرچ-سولماز محمودی+زبان تخصصی مدی

دانلود کتاب زبان تخصصی مدیریت1:مقدماتی نوشته شده توسط امید مهدیه-مهرداد پرچ-سولماز محمودی از انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر + مشخصات کامل شماره ثبت ..

ادامه مطلب

مدیریت منابع انسانی شایسته محور از دیوید دی دوبوا+مدیریت منابع ا

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی شایسته محور نوشته شده توسط دیوید دی دوبوا از انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر + مشخصات کامل شماره ثبت : 8465 تاریخ ثبت : 139..

ادامه مطلب

برنامه ریزی استراتژیک کاربردی از حمید رضا رضوانی+برنامه ریزی استراتژیک کا

دانلود کتاب برنامه ریزی استراتژیک کاربردی نوشته شده توسط حمید رضا رضوانی از انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر + مشخصات کامل شماره ثبت : 8486 تاریخ ثبت : 139..

ادامه مطلب

زبان بدن:جلوه افکار درون انسان بر رفتارهای بیرونی2 از محمدعلی حقیقی-افر

دانلود کتاب زبان بدن:جلوه افکار درون انسان بر رفتارهای بیرونی2 نوشته شده توسط محمدعلی حقیقی-افروز باغکی از انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر + مشخصات کامل ش..

ادامه مطلب

مدیریت استرس:کنترل فشار روانی از جرارد هارگریوز+مدیریت استرس:کنترل فشار روان

دانلود کتاب مدیریت استرس:کنترل فشار روانی نوشته شده توسط جرارد هارگریوز از انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر + مشخصات کامل شماره ثبت : 8470 تاریخ ثبت : 13..

ادامه مطلب

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک از سید امیر صفری+مدیریت سرمایه گذا

دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک نوشته شده توسط سید امیر صفری از انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر + مشخصات کامل شماره ثبت : 8463 تاریخ ثبت : 1393/08/0..

ادامه مطلب