دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

رسم فنی از س.بوگولیوبف- الف.وینف+رسم فنی

دانلود کتاب رسم فنی نوشته شده توسط س.بوگولیوبف- الف.وینف از انتشارات خوارزمی + مشخصات کامل شماره ثبت : 2122 تاریخ ثبت : 1385/05/10 شماره ثبت پیشین : 758..

ادامه مطلب

کک شیمیایی(10) از واسیلویچ روین

دانلود کتاب کک شیمیایی(10) نوشته شده توسط واسیلویچ روین از انتشارات ذوب اهن اصفهان + مشخصات کامل شماره ثبت : 2634 تاریخ ثبت : 1385/05/23 شماره ثبت..

ادامه مطلب

تکنولوژی پالایش نفت 1 (اصول و مبانی) از ابوالحسن خاکزاد+پالایش نفت

دانلود کتاب تکنولوژی پالایش نفت 1 (اصول و مبانی) نوشته شده توسط ابوالحسن خاکزاد از انتشارات دانشگاه تهران + مشخصات کامل شماره ثبت : 2414 تاریخ ثب..

ادامه مطلب

بیوشیمی عملی از البرت دانیل زاده محمدرضا اریائی نژاد+بیوشیمی

دانلود کتاب بیوشیمی عملی نوشته شده توسط البرت دانیل زاده محمدرضا اریائی نژاد از انتشارات د.تهران + مشخصات کامل شماره ثبت : 1872 تاریخ ثبت : 1385/05/01 شماره ثبت..

ادامه مطلب

رسم فنی از س.بوگولیوبف- الف.وینف+رسم فنی

دانلود کتاب رسم فنی نوشته شده توسط س.بوگولیوبف- الف.وینف از انتشارات خوارزمی + مشخصات کامل شماره ثبت : 2120 تاریخ ثبت : 1385/05/10 شماره ثبت پیشین : 760..

ادامه مطلب

ریخته گری مداوم فولاد(1) از ماجد خلیلی+ریخته گری مداوم فولاد

دانلود کتاب ریخته گری مداوم فولاد(1) نوشته شده توسط ماجد خلیلی از انتشارات ذوب اهن اصفهان + مشخصات کامل شماره ثبت : 6189 تاریخ ثبت : 1392/02/11 شم..

ادامه مطلب

واحد ساختمانی کارخانه ذوب اهن اصفهان از ذوب اهن اصفهان+امار و گزارش ساخ

دانلود کتاب واحد ساختمانی کارخانه ذوب اهن اصفهان نوشته شده توسط ذوب اهن اصفهان از انتشارات ذوب اهن اصفهان + مشخصات کامل شماره ثبت : 6352 تاریخ ثبت..

ادامه مطلب

ازمایشهای فیزیک از محمدباقر محمودیان+ازمایشهای فیزیک

دانلود کتاب ازمایشهای فیزیک نوشته شده توسط محمدباقر محمودیان از انتشارات دانشگاه تهران + مشخصات کامل شماره ثبت : 1421 تاریخ ثبت : 1385/04/21 شماره ث..

ادامه مطلب

برخی از اثار بازمانده از ری قدیم : بقایای بناهای ری کهن که بر ف

دانلود کتاب برخی از اثار بازمانده از ری قدیم : بقایای بناهای ری کهن که بر فراز کوه ها و تپه های ان حدود از شاهان و امرا و بزرگان پیشین بجا مانده نوشته ..

ادامه مطلب

ریاضیات عمومی(11) بخش دوم از کاظم غلامیان ابهری+ریاضی

دانلود کتاب ریاضیات عمومی(11) بخش دوم نوشته شده توسط کاظم غلامیان ابهری از انتشارات ذوب اهن اصفهان + مشخصات کامل شماره ثبت : 6034 تاریخ ثبت : 1392/..

ادامه مطلب