دانلود و معرفی کتاب های الکترونیکی فارسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب

طراحی موتور اسنکرون از خسرو جرجانی+طراحی موتور اسنکرون

دانلود کتاب طراحی موتور اسنکرون نوشته شده توسط خسرو جرجانی از انتشارات د.علم و صنعت + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ثبت : شماره ثبت پیشین : 71 عنوا..

ادامه مطلب

international express pocket book(elementary) از liz taylor

دانلود کتاب international express pocket book(elementary) نوشته شده توسط liz taylor از انتشارات oxford university press + مشخصات کامل شماره ثبت : 9344..

ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل سیستمها از مسعود احسان+صنایع

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها نوشته شده توسط مسعود احسان از انتشارات علم و صنعت + مشخصات کامل شماره ثبت : 5436 تاریخ ثبت : 1391/12/21 شماره ثبت پی..

ادامه مطلب

تدریس بهداشت(اداره بهداشت کارکنان شرکت ملی نفت ایران-ابادان) از حسین ق

دانلود کتاب تدریس بهداشت(اداره بهداشت کارکنان شرکت ملی نفت ایران-ابادان) نوشته شده توسط حسین قدیریان از انتشارات شرکت ملی نفت ایران + مشخصات کامل ش..

ادامه مطلب

تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی (جزوه اموزشی)+تعمیر و نگهداری

دانلود کتاب تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی (جزوه اموزشی) نوشته شده توسط . از انتشارات ؟ + مشخصات کامل شماره ثبت : 7372 تاریخ ثبت : 1392/11/28 شماره ثبت پ..

ادامه مطلب

تئوری و مسائل ترانسفورماتور از خسرو جرجانی+قدرت ترانسفورماتو

دانلود کتاب تئوری و مسائل ترانسفورماتور نوشته شده توسط خسرو جرجانی از انتشارات د.علم و صنعت + مشخصات کامل شماره ثبت : 7370 تاریخ ثبت : 1392/11/28 شماره ث..

ادامه مطلب

مسائل ماشینهای الکتریکی ضمیمه درس مبانی مهندسی برق2 از محمدعلی رحیم خانی+

دانلود کتاب مسائل ماشینهای الکتریکی ضمیمه درس مبانی مهندسی برق2 نوشته شده توسط محمدعلی رحیم خانی از انتشارات د.علم و صنعت + مشخصات کامل شماره ثبت : تاریخ ث..

ادامه مطلب

دوره اموزشی نجات غریق از مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران+نجات غری

دانلود کتاب دوره اموزشی نجات غریق نوشته شده توسط مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران از انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران + مشخصات کامل شماره..

ادامه مطلب

برنامه متون اموزشی درس رسم فنی مکانیکی از اصغر صالح نژاد+رسم فنی مکانیکی

دانلود کتاب برنامه متون اموزشی درس رسم فنی مکانیکی نوشته شده توسط اصغر صالح نژاد از انتشارات ذوب اهن اصفهان + مشخصات کامل شماره ثبت : 6241 تاریخ ثبت ..

ادامه مطلب

قوانین کلی ایمنی موسسات و کارخانجات صنعتی(77)+ایمنی

دانلود کتاب قوانین کلی ایمنی موسسات و کارخانجات صنعتی(77) نوشته شده توسط . از انتشارات ذوب اهن اصفهان + مشخصات کامل شماره ثبت : 6201 تاریخ ثبت : 1392/0..

ادامه مطلب